Dodatkowe 10% do cen aktualnych dla produktów już przecenionych o 30-40%